MVO

Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen

4 Seasons Outdoor vind het belangrijk dat de 3 peilers van MVO in balans zijn: people, planet, profit. Daarom streeft 4 Seasons Outdoor naar een optimale bedrijfsvoering, waarbij de verschillende aandachtsgebieden (kwaliteit, financieel, arbeidsomstandigheden, duurzaamheid en milieu) als gelijkwaardig worden gezien.

Gecertificeerd niveau 3 MVO prestatieladder

Om deze optimale bedrijfsvoering te realiseren heeft 4 Seasons Outdoor in 2022 een MVO-actieplan in werking gesteld. Er is veel tijd & moeite gestoken in het uitvoeren van dit plan en we zijn er dan ook trots op begin 2023 gecertificeerd te zijn tegen de eisen van niveau 3 van de MVO-Prestatieladder.

Bekijk hier het MVO prestatieladder certificaat

KERNWAARDEN

4 Seasons Outdoor heeft een aantal kernwaardes bepaalt, die leidend zijn in de MVO doelstellingen. Dit zijn:

 • Geen armoede, geen honger
 • Eerlijk werk en economische groei
 • Verantwoorde productie en consumptie
 • Klimaatactie

Daarnaast zijn er in de 3 thema's van MVO (people, planet, profit) duidelijke actieplannen gemaakt die SMART zijn geformuleerd en waar 4 Seasons Outdoor doorlopend mee bezig is om deze te verbeteren. Uiteraard is het proces nooit gereed en blijft 4 Seasons Outdoor werken aan verdere verbetering van de resultaten op het gebied van People, Planet en Profit in een goede balans.

PEOPLE

Veiligheid & gezondheid zijn een van de meest belangrijke aandachtspunten binnen het MVO-beleid. 4 Seasons Outdoor doet er alles aan om bedrijfsongevallen te vermijden en ziekteverzuim te bewaken door passende en oplossingsgerichte acties.

Ook is gelijke behandeling, diversiteit en het bieden van kansen (bv door opleiding) een groot goed. 4 Seasons Outdoor vindt het belangrijk dat personeel en klanten zich prettig voelen. Hoe we omgaan met elkaar is daar sleutel in. 4 Seasons Outdoor is van huis uit een familiebedrijf waar deze waarden met de paplepel zijn ingegoten en dit zal ook in de toekomst uitdragen worden.

Bij leveranciers wereldwijd zijn mensenrechtenthema's als kinderarbeid, corruptie en gedwongen arbeid thema's die aangekaart en gecontroleerd worden. Door de nauwe banden met leveranciers kan worden vastgesteld dat ook zij dezelfde zienswijze hebben en dit in hun beleid uitvoeren. Eerlijkheid duurt het langst, daarom houdt 4 Seasons Outdoor zich niet bezig met politiek en gaat het uit van eigen kracht op de markt.

PLANET

Onze planeet is ons thuis, daar hebben we er maar 1 van waar we voor moeten zorgen. De aarde moeten we doorgeven aan volgende generaties.

4 Seasons Outdoor is zich bewust van het feit dat het producten maakt waar natuurlijke grondstoffen en energie voor nodig is om ze te produceren. Daarom zet het zich in voor een zo optimaal productieproces en bedrijfsvoering waarbij het milieu zo min mogelijk wordt belast. Dit houdt o.a. in:

 • voorkomen van vluchtig gebruik van producten door focus te leggen op kwaliteit & duurzaamheid
 • rationeel gebruik van grondstoffen, energie & water
 • verminderen en scheiden van de afvalstroom
 • besparen in transport door o.a. het maken van minder reisbewegingen en het gebruik van schonere voortuigen
 • het reduceren van CO2 uitstoot en de energieconsumptie door gasloze gebouwen, zonnepanelen en besparing
 • onderzoek naar gebruik van alternatieve materialen, mits het geen afbreuk doet aan de kwaliteit van het product
 • uitsluitend gebruik van materialen die zijn geproduceerd volgens wet- en regelgeving (zoals teak FLEGT action plan)

PROFIT

Maatschappelijk verantwoord ondernemen heeft alles te maken met balans. Daarin is people en planet al benoemd, profit gaat in deze over een gezonde bedrijfsvoering waar 4 Seasons Outdoor een economisch uitgebalanceerde strategie erop nahoudt.

4 Seasons Outdoor wil een eerlijk en naar de toekomst bestendig beleid erop nahouden. Dat betekent o.a. dat het winstmodel alleen kan bestaan als er geen roofbouw wordt gepleegd op de andere thema's: people en planet. Andersom werkt het ook zo. Een gezonde financiƫle positie stelt 4 Seasons Outdoor ook in staat om goed voor mensen en milieu te kunnen zorgen.

Daarnaast wil 4 Seasons Outdoor een positieve bijdrage leveren aan de locale economie. Niet alleen in Nederland, maar ook bij leveranciers levert 4 Seasons Outdoor bij aan het economisch systeem en werkgelegenheid.